Další vzdělávání pedagogů v oblasti zavádění a realizace výuky finanční gramotnosti na středních školách v Pardubickém kraji
(CZ.1.07/1.3.12/02.0019)

NOVINKY

Otevřena registrace do kurzů ve školním roce 2011/2012. Doporučujeme brzkou registraci z důvodu omezeného počtu míst.
V případě potřeby kontaktujte manažera projektu (N. Kořínková – 606 504 477).

KONTAKTY

Dům techniky Pardubice
e-mail: korinkova@dtpce.cz
tel: 466 615 607, 606 504 477

O projektu

NOVÉ VÝZVY – Další vzdělávání pedagogů v oblasti zavádění a realizace výuky finanční gramotnosti na středních školách v Pardubickém kraji (CZ.1.07/1.3.12/02.0019)

Reportáž Českého rozhlasu Pardubice o projektu - červen 2012 (MP3, 3MB)

Pardubicky deník - info (PDF, 0,5 MB)

Reportáž Českého rozhlasu Pardubice o projektu - únor 2011 (MP3, 3 MB)

Vybrané reference účastníků kurzů (PDF 500 kB)

 • Komu je projekt určen?

  • pedagogům vyučujícím na gymnáziích, středních školách a SOU v Pardubickém kraji ekonomické a společenskovědní předměty
 • Co je cílem projektu?

  • v užším smyslu podpora kvalitní výuky finanční gramotnosti, která byla zařazena MŠMT do rámcových vzdělávacích programů pro střední školy
  • v širším smyslu podpora přípravy mladých lidí k zodpovědnému přístupu k osobnímu a rodinnému hospodaření
 • Co v rámci projektu nabízíme?

  • 6 jednodenních akreditovaných vzdělávacích kurzů (akreditace MŠMT) dalšího profesního vzdělávání pedagogických pracovníků věnovaných podpoře výuky finanční gramotnosti
  • poskytnutí metodických materiálů k výuceMB
  • on-line poradnu pro účastníky kurzu pro případ, že problém či dotaz žáka v rámci výuky nebudou moci sami vyřešit
  • vedení jednotlivých kurzů odborníky z praxe (pracovníci poradny pro dlužníky)
  • praktické informace a příklady použitelné při výuce
 • Nabízená témata kurzů

  • Hospodařit je umění
  • Finanční produkt – dobrý sluha, ale zlý pán, aneb zadlužení může být zodpovědné
  • Dobrá legislativa před špatně podepsanou smlouvou neochrání
  • Vymáhání pohledávky může být i cílem
  • Strašák jménem exekuce
  • Neschopnost splácet nemusí končit bankrotem

U všech témat je kladen důraz na předávání praktických informací doplněných o příklady z praxe. Pozornost je věnována i způsobům prezentace jednotlivých témat v rámci výuky na středních školách.

Období realizace kurzů:

říjen 2010 – červen 2012

od října 2012 v rámci období udržitelnosti projektu

Realizátor:

Dům techniky Pardubice spol. s r.o.
nám. Republiky 2686, 532 27 Pardubice
www.dtpce.cz

Partner:

Sdružení SPES
Erbenova 2, 779 00 Olomouc
www.pomocsdluhy.cz

Kontaktní osoba:

Ing. Naďa Kořínková – manažer projektu
Dům techniky Pardubice spol. s r.o.
nám. Republiky 2686, 532 27 Pardubice
466 615 607, 606 504 477
korinkova@dtpce.cz